Lương cơ bản ở Đài Loan được điều chỉnh lên 23.800 Đài tệ

Ngày 14/8, Bộ Lao động đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ bắt đầu từ tháng 1/2020. Việc điều chỉnh tiền lương đã được Viện Hành chính thông qua và sẽ được thực thi kể từ tháng 1/2020. Ảnh trên là tóm lược tình hình điều chỉnh lương cơ bản qua các năm gần đây.
Ngày 14/8, sau khi triệu tập Ủy ban phê duyệt lương cơ bản, Bộ Lao động đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ, tỷ lệ tăng là 3,03%; điều chỉnh lương tính theo giờ từ quy định hiện hành là 150 Đài tệ/giờ lên 158 Đài tệ/giờ, mức tăng là 5,33%. Việc điều chỉnh tiền lương đã được Viện Hành chính thông qua và sẽ được thực thi kể từ tháng 1/2020.
 
mức lương đai loan năm 2020
 Anh minh họa

 Bộ Lao động ước tính: Sau khi điều chỉnh tiền lương cơ bản, sẽ có khoảng 1.832.600 người lao động được hưởng lợi, bao gồm 1.367.100 lao động Đài Loan và 465.500 lao động nước ngoài. Dự kiến mỗi năm, chi phí mà người lao động phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động), chi phí mà chủ thuê phải trả (gồm tiền lương cho người lao động và chi phí trả cho Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lao động) và chi phí mà Chính phủ phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động) sẽ lần lượt tăng thêm 577 triệu Đài tệ, 9 tỷ 193 triệu Đài tệ và 518 triệu Đài tệ, tổng số chi phí tăng lên là 10 tỷ 288 triệu Đài tệ.
 
 Đối với lương tính theo giờ, sẽ có 483.300 người lao động được hưởng lợi, dự kiến mỗi năm chi phí mà người lao động phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động), chi phí mà chủ thuê phải trả (gồm tiền lương cho người lao động và chi phí trả cho Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm lao động) và chi phí mà Chính phủ phải trả (cho Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm lao động) sẽ lần lượt tăng thêm 322 triệu Đài tệ, 6 tỷ 36 triệu Đài tệ và 378 triệu Đài tệ, tổng số tăng là 6 tỷ 736 triệu Đài tệ.
 
 Nói một cách khác, sau khi điều chỉnh mức lương cơ bản, chi phí mà các bên: người lao động, chủ thuê và Chính phủ phải chi trả mỗi năm sẽ tăng thêm lần lượt là 899 triệu Đài tệ, 15 tỷ 229 triệu Đài tệ và 896 triệu Đài tệ.
(Nguồn tin Trung ương CNA)

Các tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
TƯ VẪN XKLĐ NHẬT BẢN:
TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC - ĐÀI LOAN - NHẬT BẢN:
TƯ VẤN XKLĐ ĐÀI LOAN:
TƯ VẤN DU HỌC ÂU Á MỸ:
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH:
Đơn vị thành viên
Đăng ký trực tuyến
Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Cục Quản Lý Lao Động

Đối tác Công Ty

Liên hệ